เบอร์มงคล 168

ความหมายเลข 168 เบอร์มงคล

เลข 1 ความหมาย หนึ่งเดียว, ทุกวัน

เลข 6 ความหมาย ทาง,เดินทาง

เลข 8 ความหมาย ร่ำรวย

ความหมาย เสียงจีน 168 เบอร์มงคล

168 (ย่าห์-โหล่ว-ฟัด) ความหมาย รวยทางเดียว, รวยทั้งชาติ

1668 (ย่าห์-โหล่ว-โหล่ว-ฟัด) ความหมาย รวยทางเดียว, รวยทั้งชาติ

1688 (ย่าห์-โหล่ว-ฟัด-ฟัด) ความหมาย รวยทางเดียว, รวยทั้งชาติ

คลังบทความของบล็อก

Back to Top