แบ่งเกรด เบอร์มงคล

เบอร์มงคล "ดีมาก" คือ

[5] [14] [15] [24] [41] [42] [45] [50] [51] [54] [55] [59] [95] [99] [456]

เบอร์มงคล "ดี" คือ

[2] [6] [9] [36] [46] [56] [63] [64] [65] [90] [100]

เบอร์มงคล "พอใช้" คือ

[1] [4] [19] [20] [22] [23] [32] [40] [44] [60] [62] [69] [89] [91] [96] [98]

เบอร์มงคล "ไม่ดี" คือ

[3] [7] [8] [10] [11] [12] [13] [17] [18] [19] [21] [23] [25] [26] [27] [28] [29] [31] [32] [34] [35] [38] [43] [47] [48] [49] [52] [53] [57] [58] [61] [66] [67] [68] [71] [72] [74] [75] [76] [78] [79] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [91] [92] [94] [97]

เบอร์มงคล "อันตราย" คือ

[16] [30] [33] [37] [39] [70] [73] [77] [80] [88] [93]

คลังบทความของบล็อก

Back to Top