วิธีเช็คเบอร์โทรปลายทางว่า อยู่เครื่อข่ายอะไร

วิธีเช็คเบอร์โทรปลายทางว่า อยู่เครื่อข่ายอะไร

DTAC   กด *102*เบอร์โทรศัพท์มือถือปลายทาง# แล้วโทรออก

AIS      กด *727*เบอร์โทรศัพท์มือถือปลายทาง# แล้วโทรออก

True    กด *933*เบอร์โทรศัพท์มือถือปลายทาง# แล้วโทรออก

Back to Top